Компаниите, чието доверие спечелихме - Антера ООД
 Slideshow Image 1Slideshow Image 13Slideshow Image 3Slideshow Image 5Slideshow Image 11Slideshow Image 12Slideshow Image 6Slideshow Image 3Slideshow Image 7Slideshow Image 9Slideshow Image 14

Компаниите, чието доверие спечелихме ПДФ Печат Е-мейл

 

Благодарение на нашите специалисти с разнообразен опит и взаимнодопълващи се квалификации,наши клиенти са малки, средни и големи компании предимно от Европа и САЩ с дейности в най-различни сфери на икономиката:

 

  • Компании с дейност в областта на търговията, услугите, производството, застрахователното дело, рекламата, строителството;
  • Дружества с чуждестранно участие в капитала (Австрия, Германия, Великобритания, Белгия, Франция, Холандия, Испания, Гърция, Полша, Румъния, САЩ и др.);
  • Търговски представителства на чуждестранни компании;
  • Дружества с нестопанска цел.

 

Някои от открояващите се имена сред нашите клиенти и партньори са Щрабаг EАД, Суиспорт АД, Висман ЕООД, Форт Нокс ООД, Хайпро България ООД, Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП, Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, ОМ София ООД, Енвирохеми България ЕООД, Експириън България ЕАД, Иммофинанс ЕАД и много други.

 

Наблюденията ни показват нарастваща тенденция за търсене от страна на все повече компании на външно финансово-счетоводно обслужване и данъчно-правни услуги от специализирана в тези дейности организация. В АНТЕРА сме в състояние да мобилизираме успешно експертния потенциал на целия ни екип и да осигурим устойчиви предимства от аутсорсинга на тези дейности, както за малки и средни, така и за големи компании.