Обработка заплати Печат

АНТЕРА е регистрирана като Администратор в Комисията за защита на личните данни и един от основните принципи, чрез които градим доверието на нашите клиенти, е спазването на пълна конфидециалност при работата с лични данни.

Това, с което можем да Ви бъдем полезни, е ефикасно изпълнение на следните дейности:

  • изготвяне на месечни ведомости за заплати;
  • подготовка на болнични и представяне в Националния осигурителен институт (НОИ);
  • изготвяне на трудови договори и деклариране пред Национална агенция по приходите (НАП);
  • изготвяне на договори за управление и контрол;
  • изготвяне на декларации за осигурените лица и представяне в НАП;
  • изготвяне на декларации за внесени осигуровки данъци и представяне в НАП;
  • изработване на месечни справки по критерии, зададени от клиента;
  • консултации и съвети относно законодателството по социално и здравно осигуряване и данък върху доходите на физически лица (ДДФЛ);
  • изготвяне на годишни декларации за деклариране на доходите на физически лица.